Owned

49

Zwrot używany w środowisku egamingowym. Oznacza przytłaczający tryumf nad przeciwnikiem który ma też na celu poniżenie go/wyśmianie/zbłaźnienie.

(Player1 was fraged by Player2)
- WTF?
- HAHA OWNED!
Wizerunek miasta