Pytasz

-8

Zwrotu używamy jako odpowiedz na pytanie przedmówcy, wskazując, że miało ono charakter retoryczny. Najczęściej stosowane jako odpowiedz "TAK". W mowie pisanej, można dodawać wykrzyknik na koniec wyrazu (pytasz!).
Alternatywnie można zastosować: "pytasz a wiesz!"
Synonimy: oczywiście

JI: Jedziemy jutro z rana na grzyby?
MU: pytasz
...
JI: to o której startujemy?
Wizerunek miasta