Pukacz

19

Pukacz, inaczej keczup

Czemu jesz beze z pukaczem?
Wizerunek miasta