Pukać w boję

39

Przeszukiwać stolec (boję) pływający w muszli klozetowej w celu diagnostyki ewentualnej choroby pasożytniczej

-Dlaczego podejrzewa Pan u siebie chorobę pasożytniczą?
-Wczoraj wieczorem pukałem w boję, Panie Doktorze, i zauważyłem takie małe białe robaczki.
Wizerunek miasta