Psycha Sitting

-19

wzięte z języka ang. sitting oznaczające siada

-(Ktoś opowiada jakąś rozkmine)
- O chłopie! Psycha sitting
Wizerunek miasta