Psychiatryk

3

Szpital Psychiatryczny / Zakład Psychiatryczny / Oddział Psychiatryczny

- Ty! Ona Chyba Ostatnio Była w Psychiatryku!
- Aha...
Wizerunek miasta