Przykmykcić kabaka

-4

Palić skręta.

-Ej , stary idziemy na przerwie przykmykcić kabaka?
-Jasne!
Wizerunek miasta