Przyklepać

-3

Wydać wyrok. Zasądzić karę pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności albo grzywnę itp.

O człowieku którego skazano za przestępstwo:
- Sądmu dziesięć lat odsiadki za przestępstwo którego nie popełnił.
Wizerunek miasta