Prasnąć

7

Uderzyć w coś z bardzo dużo siła.

A:Siema Kasti.
B:elo.
A:praśniesz w ten stoł od pingla.
B:od raczki.
Wizerunek miasta