Owner

10

Osoba, która posiada wyjątkowy skill w grach PvP typu Quake itp.
Zazwyczaj kończy mapę na pierwszym miejscu.

- W unreala to prawdziwy owner z niego.
Wizerunek miasta