Odwiedziny wuja Dextera

-1

Zatrzymanie Dekstrometorfanu (DXM)

-Maro odwiedzamy wuja Dextera
-no jasne że tak pedale, 450?
-ale cipa ja biorę 1200
-cpun
Wizerunek miasta