Odwar z Utopca

7

Potoczna nazwa na Heroinę. W porównaniu do Odwara z Kuroliszka ta nazwa jest jeszcze mniej znana.

Nazwy używa się wyłącznie w żartach i porównaniach.

-Dlaczego Grzegorz nie wstał?
-Od kilku dni jest całkowicie bez sił, prawie jakby wypił Odwar z Utopca.
Wizerunek miasta