Ocywiały

3

W gwarze Lubelszczyzny: zaspany. Wyraz pokrewny od cywać.

- co ty taki ocywiały dzisiaj?
Wizerunek miasta