Cywać

20

gwara Lubelszczyzny - przysypiać, drzemać.

- Spisz?
- Nie... tak tylko cywam.
Wizerunek miasta