OGNISPK

2

Skrót oznaczający zgodę Ogniwa Sopot z Kamionką Sopot.

Najlepsza zgoda to OGNISPK!
Wizerunek miasta