Ogniować

-5

Słowem tym można nazwać praktycznie każdy, dynamicznie wykonywaną czynność

-Widziałeś Adama jak przed nimi uciekał?
-Noo... nieźle ogniował!
Wizerunek miasta