Niemowlić

4

Niezdolność do wykonywania podstawowych czynności, np. spójnego pisania.

- Wssydzko gttowe.
- No i znowu niemowlisz.
Wizerunek miasta