NPC

27

W grach typu MMORPG i cRPG jest to postać sterowana przez program, z którą możemy rozmawiać, handlować bądź otrzymywać questy. Z angielskiego Non-player Character, czyli "Bohater Niezależny" (w polskich wersjach często używa się skrótu "BN").

Np. poradnik do gry:
"Aby kupić broń, udajemy się do NPC Catie.

- Gdzie mogę kupić broń?
- Sprawdź u NPC.
Wizerunek miasta