Monterka

-9

Władowanie sie komuś na hawirę bez zaproszenia ;)

- Zenek, robimy monterę do twojej qzynki?
- Pytasz a wieeesz.. trza się do niej zamontować na chatę..
Wizerunek miasta