Mońce

8

Pieniądze.

- Masz pożyczyć jakieś mońce?
- Mam 200 zł.
Wizerunek miasta