Misio!

10

Misiooo! - jedna z "catchphrases", czyli firmowych kwestii Czesia, bohatera serialu "Włatcy móch". Oznacza dowolne zwierzę, które podoba się Czesiowi i do którego chce się on przytulić; im większe, im groźniejsze i im mniej Czesio jest tego świadomy, tym bardziej komiczny efekt otrzymujemy. Czesio określił mianem "Misia" m.in. Panczan Dragona (ziejącego ogniem smoka) i szczura-giganta (ten ostatni uczucie odwzajemnił).

(Czesio chodzi po labiryncie, spotyka szczura-giganta)
- Dzieńdobry!
- (szczur ryczy)
- MISIO!!!!
Wizerunek miasta