Ludolog

13

Osoba będąca znawcą gier. Zajmuje się ich analizą i interpretacją. Ludolog jest w stanie wychwycić w danej produkcji mankamenty, których duża część społeczeństwa growego nie dostrzega. Patrzy na grę jako całość oraz na każdy jej aspekt z osobna przez co jest w stanie dostrzec zarówno pozytywy jak i negatywy całego produktu. Wyraża swoje zdanie i potrafi je poprzeć stosowną argumentacją. Stara się być jak najbardziej obiektywny. Oprócz wiedzy na temat samego produktu powinien posiadać również wiedzę z dziedzin pokrewnych, mających wpływ na branżę gier takich jak: Socjologia, Psychologia czy ogólnie pojęty biznes.

Nie powinno mylić się ludologa z recenzentem. Pomimo iż cechy dobrego recenzenta i ludologa pokrywają się, w rzeczywistości tylko nieliczni recenzenci zasługują na miano ludologa.

- Ta gra jest tragicznie zoptymalizowana, uboga w treść i ma źle zaprojektowany system rozwoju postaci, natomiast trzeba przyznać że udźwiękowienie tej produkcji stoi na najwyższym poziomie.
- W pełni się z Tobą zgadzam, nie wiedziałem, że jesteś takim ludologiem!
Wizerunek miasta