Kukańsko

-14

Marihuana.

- Ej Michu, masz załatwić kukańsko?
- Nie mam stary, wszystkie mordy już obdzwoniłem.
Wizerunek miasta