Kałamach

-6

Kieliszek wódki.

Definicja używana na wsi

-No! skończyliśmy robotę
- To dawaj idziemy na kałamacha


np. na imprezie:
-MIREK walniemy kałamacha
-No jak nie jak tak
Wizerunek miasta