Jest grucha jest pietrucha

4

Wyrażenie młodzieżowe mające na celu wyrazić swoje zadowolenie z tego, że coś się ma lub, że czegoś się dokonało.

Tomek: Zdałem z matmy!
Kuba: Jest grucha jest pietrucha!
Wizerunek miasta