Jest posiadanie

-5

Określamy, albo mówimy że coś mamy, lub coś czujemy np. piwo jest posiadane, strach jest posiadany?

-Alkoholizacja jest posiadana?
-Najak
Wizerunek miasta