Jeździć z kwiatami do Moskwy

44

Działać po stronie władzy w czasie PRL-u.

- Ten Kozłowski to stary donosiciel.
- No kurwa wiadomo, jeździł z kwiatami do Moskwy.
Wizerunek miasta