Hista

18

Rzadko używany skrót od przedmiotu Historia.

- Ej zrywamy się z histy?
- No jasne!
Wizerunek miasta