Hista

12

Rzadko używany skrót od przedmiotu Historia.

- Ej zrywamy się z histy?
- No jasne!
Hista
-2

Wbrew temu co pisze gość powyżej bardzo powszechny skrót od przedmiotu historia

- Ej zrywamy się z histy?
- No jasne!
Wizerunek miasta