Halo grzybki

6

Grzyby halucynogenne.

"Jak po halo grzybkach, stary" Abradab, Miasto jest nasze.
Wizerunek miasta