Hakabajba

-2

Używamy tego zwrotu, kiedy nie jesteśmy w stanie powiedzieć wulgaryzmu lub chcemy ograniczyć wypowiadanie ich. Zastąpić może każde polskie bluźnierstwo.

Wizerunek miasta