Gzyms

-48

Rzeczownik ten w mowie potocznej młodzieży jest słowem,które sprawnie zastępuje pozdrowienia końcowe takie jak: nara, strzałeczka, elo, pozdro, bigos, narty, narazka, czymsie, itp.
Jeden ze zwrotów żegnających.

-Dobra kolo widzimy się jutro.Gzymsik!
-No, gzyms!
Wizerunek miasta