gżdaka

2

Czubek buta, tj. górna część buta położona przy palcach.

Z gżdaki się nie liczy!
Co za gol, z gżdaki kopnął.
Wizerunek miasta