Ganja

71

Potocznie marihuana.

- Elo, jest jakaś ganja do ogarnięcia?
- Jasne, jak zawsze
Wizerunek miasta