Głupek

21

Obraźliwie o kimś niezaradnym, mało inteligentnym czy dziwnym.

Wizerunek miasta