GMT

-8

GMT - w żargonie biurokratycznym Gmina i Miasto Toruń

Wizerunek miasta