Domyśl się.

7

Domyśl się.- zwrot zwykle używany przez kobietę podczas kłótni. Ma on na celu okazanie potrzeby bycia zrozumianej, przez zauważenie swojego błędu.

- Kochanie, co ja zrobiłem?
- Domyśl się.
Wizerunek miasta