Czymiczangi

-5

Drobne monety o najniższym nominale

-Ej mordo masz jakiś kwit pożyczyć?
-Nie kurwa mam same czymiczangi.
Albo
-Nie mam jak wydać, ma pan może 2 złote?
-Niestety same czymiczangi.
Wizerunek miasta