Czysta i przejrzysta

15

Inaczej wódka.

- Polać ci?
- Tylko czysta i przejrzysta!
Wizerunek miasta