Czysta i przejrzysta

3

Inaczej wódka.

-Polać ci?
-Tylko czysta i przejrzysta!
Wizerunek miasta