Covidowcy

6

Osoby, które nadmiernie wyolbrzymiają problem epidemii Covid-19. Często zbyt przesadnie stosują się do zasad sanitarnych oraz popierają wszelakie wdrażane restrykcje.

- Patrz na tego covidowca, sam w aucie jedzie, a maseczkę ubiera.
Wizerunek miasta