Ciemnica

48

Słaba, nudna impreza.

-Ale tu ciemnica...
-Stary, co ty? Celem robaka gromnica!
Wizerunek miasta