Ciemnogrodzianie

-6

Inaczej osoby tępe

- Nauczyłeś się do testu?
- A z czego?
- Jaki Ciemnogrodzianin
Wizerunek miasta