Cent

-3

Centrymetr sześcienny, słowo używane przez heroinistów, którzy kupując kompot, właśnie w cent.

-siema mordo daj centa
Wizerunek miasta