BletkoKopter

5

Zabawka w kształcie helikoptera zrobiona z bibułki do skręta.

BletkoKopter
Wizerunek miasta