Bengi

1

Wyrażenie radości, euforii.

Paka wybuchła haha bengi!
Bengi rojson!
Wizerunek miasta