Bak

-12

Skrócona wersja słowa baku/baka czyli marihuana.

- Cza mi bak
- To se kup.
Wizerunek miasta