Bajzel

43

1) Nieporządek, bałagan.
2) Miejsce spotkań i handlu kompotem dla heroinistów; zwykle dworzec kolejowy.

1) Co za bajzel!
2) Jadę na bajzel.
Wizerunek miasta