After

15

After, to impreza, która zaczyna się rano i zwykle jest kontynuacją innej całonocnej imprezy.

- Impreza dogorywa. Gdzie jest after?

- Tam się już nic nie dzieje. Choć z nami na after!
Wizerunek miasta