Śliski

3

Najczęściej określenie na konfidenta, rzadziej na homoseksualistę

- słyszałeś, co się wczoraj wydarzyło! idę to powiedzieć michałowi
- lepiej uważaj, on jest śliski

- czemu paweł nie ma do teraz dziewczyny?
- nie słyszałeś? on jest śliski
Wizerunek miasta