Śliwka

4

Oko które jest podbite

- Patrz Mietek idzie
- Ale co on ma na oku?
- "Śliwka" jak nic
Wizerunek miasta