zabić sztycha

-1

Zabić sztycha, czyli rzeźbić.

Na ASP prowadzone są zajęcia z zabijania sztycha. Studenci zabijają sztychy kobietom, koniom i innym (rzeźbią kobiety, konie...)
Wizerunek miasta